Patrimoniu – o scenă pentru tineri

Proiectul Patrimoniu – o scenă pentru tineri ”traduce” patrimoniul muzeelor prin intermediul artei dramatice. Utilizând ca instrument spectacolul de teatru, proiectul oferă tinerilor o perspectivă diferită atât asupra patrimoniului cultural, cât și asupra Muzeului însuși. Muzeul devine o scenă a vieții și a istoriei, depășind prejudecată că muzeul este un spațiu plictisitor, plin de obiecte prețioase, dar care nu au relevanță în raport cu viața noastră, cu prezentul.

Ce ne propunem:

– Reinterpretarea creativă a patrimoniului cultural folosind teatrul ca mod de exprimare

– Facilitarea înțelegerii patrimoniului deținut de muzee prin crearea unor povești plecând de la obiectele muzeului

– Atragerea tinerilor către muzee prin punerea în scenă a poveștilor generate de aceștia, pornind de la patrimoniul cultural deținut de muzeele partenere

– Promovarea în rândul tinerilor a ideii că muzeul este un spațiu viu care le spune povești relevante pentru viața lor

Ce cuprinde proiectul:

În cadrul proiectului se vor dezvolta trei piese de teatru, bazate pe patrimoniul deținut de muzeele implicate în proiect. La realizarea acestor piese de teatru vor contribui nu numai muzeografii și actorii participanți, ci și tineri liceeni și studenți voluntari. Aceștia din urmă se vor implica direct în selectarea obiectelor din muzeu și crearea poveștilor ce vor sta la baza scenariilor pieselor de teatru. Colaborarea între două domenii culturale diferite ca mod de exprimare, Muzeul și Teatrul, nu poate fi decât benefică pentru tineri, care astfel pot fi convinși să privească altfel obiectele de patrimoniu, să le înțeleagă mai bine și să și le asume ca făcând parte din bagajul lor cultural.

Cele trei piese de teatru vor fi puse în scenă în muzeele participante la proiect, creând astfel  evenimente speciale pentru fiecare dintre cele trei muzee. Ele vor fi jucate atât în spațiul muzeal, cât și în afara acestuia. La finalul fiecărei reprezentații vor avea loc discuții cu publicul spectator / vizitator privind tema aleasă, la care vor participa atât actorii și regizorul, cât și muzeografii și voluntarii. Dezbaterea temelor cu publicul va adăuga interactivitate evenimentului, un element important în poziționarea muzeului ca spațiu al discuțiilor și dezbaterilor și nu doar spațiu de expunere  a patrimoniului.

Cine suntem:

Asociația TRANSCENA caută, pune în valoare şi dezvoltă toate căile şi mijloacele prin care arta şi educaţia prin artă contribuie la procesul de evoluție individuală în contextul dezvoltării sociale. Educaţia prin teatru foloseşte teatrul ca instrument de formare şi de informare a oricăror categorii de persoane, indiferent de vârstă, nivel de pregătire şi talent. Echipa TRANSCENA a dezvoltat proiecte în care componenta de educaţie prin teatru a fost sprijinită de componenta de teatru social.

Muzeul Casa Mureșenilor (Brașov, membru al Rețelei Naționale a Muzeelor din România) este dedicat memoriei unor mari personalități brașovene. Vedeta muzeului este familia Mureșianu. Membrii acestei familii au locuit în Brașov, dar activitatea lor a avut un impact important asupra culturii române, precum și asupra vieții politice. În afara colecțiilor de mobilier și artă care au aparținut acestei familii deosebite, muzeul deține și arhiva acesteia – care cuprinde documente unice pentru înțelegerea evoluțiilor politice din România, pentru istoria Brașovului, pentru evoluția publicisticii din Ardealul secolului al XIX-lea și apoi din România Mare.

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni (Sfântu Gheorghe, membru al Rețelei Naționale a Muzeelor din România) are o bogată experiență în valorificarea patrimoniului prin organizarea de programe expoziționale inedite și programe educative non-formale.  MNCR are în acest moment cea mai modernă expoziție de arheologie din țară, cu reconstituiri 3D în mărime naturală, holograme și proiecții dinamice. Muzeul a organizat în anul 2011 prima expoziție tactilă de arheologie și istorie locală din țară destinată persoanelor nevăzătoare. În ultima perioadă, atenția MNCR s-a îndreptat cu precădere spre formarea și educarea publicului prin programe și proiecte activ-participative, prin organizarea unor ateliere creative și cursuri interactive pentru diverse categorii de public, cu dezvoltarea tot mai accentuată a programelor de integrare a copiilor și tinerilor cu nevoi speciale.

Muzeul de Artă Vasile Grigore – pictor și colecționar (București) prezintă colecţia personală a maestrului Vasile Grigore. Donaţia însumează numai în spaţiile de expunere 500 de piese şi ni se înfăţişează ca un ansamblu care vizează aproape toate domeniile artelor frumoase. Colecţionarul-artist nu îşi refuză posibilitatea proximităţii permanente a unui artist de care este fascinat, astfel încât pasiunea sa se îndreaptă spre câţiva artişti de seamă ai picturii, sculpturii şi graficii româneşti interbelice şi contemporane. Dragostea pentru arta populară românească a maestrului şi pasiunea de a aduna obiecte autentice care să ilustreze varietatea motivelor decorative au dus în final la alcătuirea unei colecţii etnografice deosebite, la care au contribuit diferite genuri de artă.

Cine este în echipă:
Mihaela Murgoci – coordonator proiect, Asociația Transcena
Andreea Deak – coordonator din partea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni
Valer Rus – coordonator din partea Muzeului Casa Mureșenilor
Mihaela Sasarman – coordonatorul echipei de artiști, Asociația Transcena
Alexandra Zbuchea – coordonator relații publice, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA

Cine sunt partenerii media:
Radio Lynx

Cine ne finanțează:
Administrația Fondului Cultural Național